Mars - snížení nadlimitních hodnot železa a manganu

ČSN stanovují limity pro obsah železa a manganu ve vodě, a to: Fe 0,2 mg/l, Mn 0,05 mg/l. Při jejich překročení se voda stává z hygienických důvodů nepoužitelnou. Snížení nadlimitních hodnot těchto prvků zajišťuje úpravna vody MARS. Zařízení pracuje na bázi okysličování a následného uvolňování a odlučování železa a manganu z vody, což zajišťuje granulovaná filtrační náplň PYROLUSIT (PRL). Ten má schopnost vysoké oxidace, díky níž se nežádoucí železo a mangan z vody vysráží a zůstane usazené na dně nádoby. Regenerace této aktivní látky se provádí zpětným proplachem řízeným automatickým ventilem Logix 263/760 (typ AVL), který umožňuje využití kombinace časovače v součinnosti s dosažením průtoku určitého množství vody, nebo ventilem Logix 263/740 (typ ATL) pouze s využitím časovače, kdy lze stanovit proplach na konkrétní den a hodinu.

Při regeneraci dochází k odebrání hydroxidů železa a manganu z povrchu filtračního prvku a jejich odvodu proplachovací vodou do kanalizace.

Pro zvolení vhodné velikosti je nezbytný rozbor vody a konzultace s výrobcem!

Před zařízení MARS je nutné nainstalovat filtr pro odstranění mechanických nečistot vody.

Pracovní podmínky:

tlak
2 - 6 barů
teplota vody
5 - 50 °C
připojení IN/OUT
1"

železo, mangan
MARS 25 PRL AVL / ATL MARS 50 PRL AVL / ATL MARS 75 AVL / ATL MARS 100 AVL / ATL
průtok (l/h) 300 500 800 900
průtok při proplachu (l/h) 800 1300 2100 2300
koncentrace Fe (mg/l) < 3
koncentrace Mn (mg/l) < 2

typ objednací kód cena bez DPH rozměry mm
A B
MARS 25 PRL AVL NEA1000086 24 369,- 1312 214
MARS 50 PRL AVL NEA1000087 29 002,- 1566 264
MARS 75 PRL AVL NEA1000088 35 277,- 1578 338
MARS 100 PRL AVL NEA1000089 43 566,- 1854 365
MARS 25 PRL ATL NEA1000075 21 645,- 1312 214
MARS 50 PRL ATL NEA1000076 26 394,- 1566 264
MARS 75 PRL ATL NEA1000077 32 102,- 1578 338
MARS 100 PRL ATL NEA1000078 39 591,- 1854 365


objednací kód cena bez DPH
náhradní balení PYROLUSIT 12,5 l RE9035050 5 520,-

Pro zachování požadované kvality vody doporučujeme kontrolu zařízení odborným servisním technikem 1x za rok.

Životnost PYROLUSITU je 2 roky, po uplynutí této lhůty je nutné látku vyměnit.


ovládací ventil - Logix 263/760

Zprovoznění

1000 Kč
15 Kč / kilometr

Montáž, servis, údržba

500 Kč / hodina
15 Kč / kilometr

Kontakt

Telefon: viz. kontakty
E-mail: uprav-vodu@steno.cz
Web: www.steno.cz

Mikulovice 304
530 02 Pardubice
Česká republika

Logo