Změkčení vody

Iontové změkčovače pro odstranění tvrdosti vody, způsobenou vápenatými a hořečnatými soli ve vodě.

Železo a mangan ve vodě

Snížení nadlimitních hodnot železa a manganu ve vodě dle limitů ČSN (Fe 0,2 mg/l, Mn 0,05 mg/l).

Dusičnany ve vodě, sterilizace UV paprsky

Odstranění dusičnanů z vody směsí pryskyřic, sterilizace bakterií ultrafialovými paprsky UV lamp.

Přemýšlíte o užívání vody ze studny či jiného vlastního zdroje? Z dlouhodobého hlediska je rozhodnutí uprav vodu skvělou volbou.

Ve všech případech budete vždy potřebovat nainstalovat kvalitní filtr na mechanické nečistoty. Volba vhodného filtru závisí na konkrétním znečištění vody. Z vody je potřeba odstranit všechny částice, které by mohly systém poškodit, ať už velké (písek, rez, atd.) nebo malé (zákal, atd.). Vícestupňové filtry si poradí se všemi velikostmi částic, případně i s nežádoucím zabarvením či zápachem chlóru aj.

Dalším nezbytným krokem je chemický a mikrobiologický rozbor vody, jehož výsledky odhalí hodnoty veškerých látek ve vodě obsažených. Častým jevem je u zdrojů vody jako jsou studny a vrty zvýšené množství prvků, které výrazně snižují kvalitu takto získané vody. Jedná se především o obsah železa, manganu, amonných iontů, dusičnanů a v neposlední řadě i tvrdost vody. Toto bývá často spojeno s výskytem mikrobiologické zátěže.

Zvýšená koncentrace všech těchto látek je patrná již po krátkodobém užívání. V případě železa a manganu se tvoří červenohnědý až oranžový kal na zařizovacích předmětech, v případě amonných iontů voda nepříjemně zapáchá, při vysoké tvrdosti dochází k zanášení vodním kamenem apod.


Více než 30 let spolupráce s firmou Atlas Filtri Italia

Firma zabývající se problematikou úpravy vody již přes 50 let.


Hlavním cílem úpravy vody je dosáhnout její zdravotní nezávadnosti. Druhým, neméně důležitým cílem, je také estetická stránka používané vody. Pokud tedy chcete vodu užívat jako pitnou, je nezbytně nutné všechny nežádoucí příměsi odstranit. Jediným možným, maximálně funkčním a vědecky podloženým, způsobem je jejich chemické odstranění (založené např. na základě iontové výměny). V případě bakterií pak sterilizace UV paprsky. V případě, že chcete vodu používat jako užitkovou, postačí v některých případech pouze výše zmíněná mechanická filtrace. Vždy ale záleží na konkrétním případě, potažmo rozboru vody.

Úpravny vod sestavujeme na míru, primárně na základě rozboru vody a požadovaného průtoku. Složitější případy (extrémně vysoké koncentrace, neobvyklé kombinace jednotlivých nežádoucích látek apod.) konzultujeme přímo s výrobcem, s nímž spolupracujeme více než 20 let. Všechny námi nabízené úpravny vod pochází od italské firmy Atlas Filtri Italia, která má s touto problematikou více než 40-leté zkušenosti.


Kontakt

Telefon: viz. kontakty
E-mail: uprav-vodu@steno.cz
Web: www.steno.cz

Mikulovice 304
530 02 Pardubice
Česká republika

Logo